כימיה- תכנון למידה משמעותית ודרכי הערכה

נושאנלמד בכיתהשייך ל:דרך הערכה
האטום- מבנה וקישורי'70%מבחן חיצוני – י"א
סטויכיומטריהי'70%מבחן חיצוני – י"א
חומצות ובסיסיםי"א70%מבחן חיצוני – י"א
שומנים ויטמינים ומינרליםי"א70%מבחן חיצוני – י"א
חמצון חיזורי"א70%מבחן חיצוני – י"א
אנרגיהי"א70%מבחן חיצוני – י"א
4 ניסויי חקר  – ברמה בסיסיתי' + י"א – לאורך השנה30%ציון פנימי על פי ממוצע דוחות (10%)
4 ניסויי חקר – ברמה גבוההי"ב – לאורך השנה70%מבחן בע"פ ע"י בוחן חיצוני  + ציוני דוחות
שיווי משקל ותרמודינמיקהי"ב30%מבחן פנימי (8%)
סוכריםי"ב30%מבחן (3%)
ביוכימיהי"ב30%עבודת חקר עיונית בנושא חופשי, חומצה אמינית, חלבון (9%)

פרוט מרכיבי ה- 30% בכימיה

 נושאמורכב מ:
9%ביוכימיהעבודה על נושא חופשי סביב מולקולה  חיונית בגוף. העבודה מבוססת על מידע מפעילות בפקולטה /קבלת מידע ממדען.
3%סוכריםמבחן
8%שיווי משקל אנטרופיה וספונטאניותמבחן פנימי + עבודה
10% ניסויי מעבדה (לפי התוכנית של היבחנות פנימית)

פרוט ניסויי המעבדה על פי תוכנית 30% - 70%

להלן טבלה מסכמת של הדרישות במעבדת חקר בהיבחנות פנימית.
כל הניסויים יודפסו וירוכזו בקלסר אחד.

סוג הניסוי

רמת הניסוי

מספר הניסויים המינימלי הנדרש
 הבחנות פנימית 30% הבחנות חיצונית  70%
חלק א – 

חלק ב – אפשרות 1
*התכנית הנלמדת אצלנו

חלק ב – אפשרות 2
ניסוי רמה I12
ניסוי רמה II חלקי2 חלקי11
ניסוי רמה II מלא2 מלא13
ניסוי רמה III31
סגירת תפריט
דילוג לתוכן