מבצע תתברכי

"טעמו וראו כי טוב ה'"
כתוב במדרש: אמר הקב"ה: אם אכלת מפרות האילן הווי מברך עליהם"
ואדם שמברך על כל דבר כאילו קיים את כל המצוות!

ערכנו מבצע חיזוק לעניין הברכות
בסיומו אפינו עוגיות טעימות טעימות…

לע"נ לע”נ מרת אסתר פעסא בת ר’ צבי אהרון הכהן ע”ה
לע”נ שרה רחל בת הרב אריה זאב שליט”א

הלוואי ונזכה לשפע ברכה מן הברכה העליונה!

סגירת תפריט
דילוג לתוכן